V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Riaditeľstvo Materskej školy „Zvonček“ Vás srdečne pozýva na zápis detí, ktorý sa uskutoční od 2. mája do 18. mája v materskej škole v budove B v 2. a 3. triede, alebo v riaditeľni materskej školy v čase od 13:00 – 16:00 hod. Rodičia budú potrebovať občiansky preukaz.

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom , že si od utorka 13.6. môžu prísť prevziať Rozhodnutia o prijatí detí do MŠ na školský rok 2017/2018. Rozhodnutia si rodičia prevezmú v budove B v 2. alebo v 3. triede v čase od 13.00 do 16.00 h. So sebou si treba priniesť občiansky preukaz.

Oznamujeme Vám , že ochutnávka nátierok a šalátov v MŠ , ktorá sa mala konať dňa 26.4.2017 sa ruší pre nízku účasť zo strany rodičov.

 

Ďakujeme

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia - pri príležitosti "Svetového dňa zdravia" Vás pracovníčky školskej jedálne v spolupráci s materskou školou srdečne pozývajú na ochutnávku šalátov a nátierok, ktorá sa bude konať dňa 26.4.2017 o 16:00 hod. v budove materskej školy.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Strana 1 z 3